Kao odgovor na različite probleme iz domena urbanizma i svakodnevne borbe građana da zaštite svoj komšiluk od nelegalne gradnje i usvajanja štetnih planova i projekata, formiran je Krizni štab za urbanističko planiranje sa višegodišnjim iskustvom u radu sa građanima. U okviru servisa Kriznog štaba građanima je pružena podrška u vidu saveta, konsultacija, zajedničkog pisanja primedbi, pomoći u čitanju planova i tumačenju stručnih termina, pripremi za javne rasprave, kao i organizovanju komšiluka i povezivanju sa medijima.

Do sada su građani i građanske inicijative mogli da nas kontaktiraju preko mejla Kriznog štaba kriznistab@ministarstvoprostora.org ili putem društvenih mreža, a sada je ovaj servis proširen i na posebnu veb platformu koja će pružiti sve ključne informacije građanima tako da mogu samostalno delovati. Pored osnovnih informacija o procedurama usvajanja planova i koraka koje građani mogu preuzeti kako bi se samostalno organizovali i borili za svoja prava i zaštitu svog naselja, platforma će služiti i za edukaciju i informisanje o lokalnim građanskim inicijativama sa kojima smo ostvarili uspešnu saradnju kroz servis Kriznog štaba. Prikazivanjem njihovih borbi i zajedničkih akcija putem platforme Kriznog štaba poslužiće kao inspiracija i podsticaj za formiranje novih građanskih inicijativa i njihove međusobne saradnje. Pored celokupnog sadržaja dostupnog na jednom mestu, ukoliko i dalje postoji specifičan slučaj za koji se ne pronalazi adekvatan odgovor među informacijama, na platformi je omogućeno da građani popunjavanjem kratke kontakt forme dobiju adekvatnu podršku od stručnog tima Kriznog štaba. Na taj način se omogućava još jedan vid lakše i brže komunikacije za rešavanje hitnih problema.

Iako je trenutna situacija u polju urbanističkog planiranja daleko od idealne i čini se da je borba protiv investitorskog urbanizma i nadležnih institucija bezuspešna, ipak se vredi boriti! Zbog toga je krajnji cilj ove platforme da podstakne i ohrabri što veći broj građana da se udružuju, razmenjuju svoja iskustva i zajednički uspešno rešavaju probleme u svom susedstvu, pa i gradu. Borba za grad u kojem se sprečava prekomerna izgradnja stambeno-poslovnih objekata i parkinga nauštrb zelenila, seča drvoreda, nelegalna gradnja i ne reagovanje nadležnih institucija može biti uspešna jedino sa udruženim snagama i upornošću građana. Na tom putu, želimo da platforma Kriznog štaba uspešno doprinese građanskoj borbi za što bolje susedstvo i grad u kakvom svi želimo da živimo.