Na zajedničkim sastancima vaše građanske inicijative možete dogovoriti različite aktivnosti koje će vam pomoći da što pre rešite vaš problem i unapredite vaše zajedničko delovanje:

1. Uspostavljanje formalne i neformalne edukacije unutar građanske inicijative

Kroz ovu aktivnost možete definisati šta vam je od znanja i veština potrebno u svakom od dogovorenih zadataka u vašem naselju: urbanista, pravnik, dizajner ili npr. neko ko će da preveze sadnice. Saznajte da li vi ili neko iz najšire grupe možete da pomognete ili znate nekoga ko može. Sve dok je ono što tražite jasno i nije preterano obuhvatno, ljudi će vam pomoći ako im je vaša borba bliska. Ukoliko su vam ipak potrebna specifična znanja možete se obratiti za pomoć organizacijama koje se bave različitim temama, a koje mogu dati odgovore na vaš problem. Neke od inicijativa koje pored posedovanja specifičnih znanja imaju i iskustva u saradnji sa građanima su: Ministarstvo prostora, A11 – Inicijativa za socijalna i ekonomska prava, Regulatorni institut za obnovljive energiju i životnu sredinu / RERI, Urbanistička straža / Društvo arhitekata Novog Sada, i Nacionalna koalicija za decentralizaciju.

2. Organizovanje istraživanja potreba zajednice

Ako se stvori dodatno slobodnog vremena između aktivnosti, možete ga iskoristiti za istraživanje stavova komšija po pitanju nekih planiranih ili započetih intervencija kao i njihovog mišljenja u kom pravcu treba da se razvija naselje i šta je ono što nedostaje od sadržaja. Ovo bi moglo da se upotrebi kao dodatna argumentacija za odbranu prostora, ali i za primer drugima kako izgleda participativni pristup u planiranju, odnosno kako se formuliše i brani interes zajednice. Načini za prikupljanje informacija o mišljenju vašeg komšiluka mogu biti putem Google ankete (sastavljanjem jednostavnog upitnika) ili već postojećih kanala komunikacije odnosno društvenih mreža. Prikupljene informacije se na ilustrativan i jednostavan način preko infografika mogu prikazati ne samo široj javnosti već i donosiocima odluka.

3. Pronalazak institucionalnog insajdera

Iako na prvi momenat deluje da su nadležne institucije nedodirljive i ne funkcionišu kako treba, važno je naći nekog među zaposlenima u insituciji koji je dovoljno stručan i motivisan da vam pomogne – insajder. Važno je napomenuti da ukoliko ta osoba želi ostati anonimna za javnost, tu odluku treba poštovati, a ona vam može pomoći na sledeći način:

  • objasniti kako najbolje da nastupite spram institucije;
  • dati vredne informacije za vašu borbu;
  • osnažiti vašu argumentaciju;
  • uticati na donošenje odluka koje će biti relevantne za vaš slučaj.

Osim održavanja protesta u naselju, on se može organizovati i ispred institucije u čijoj nadležnosti se nalazi dati problem ili od koje očekujete da preduzme inicijtativu koja će voditi njegovom rešavanju: od sekretarijata i opštine do predsednika države ili sedišta međunarodne organizacije u Srbiji. Prilikom odabira mesta za protest imajte u vidu da će na jednom mestu pedesetak ljudi učiniti da izgleda kao ozbiljna gužva, dok će na drugom izgledati kao slučajno zatečeni prolaznici.

4. Organizovanje protesta

Protestom ćete najefikasnije “podići prašinu” odnosno skrenuti pažnju na vaš problem i na vas kao građansku inicijativu koja se bori za svoje naselje. Da bi se protest uspešno realizovao potrebno je isplanirati logistiku, dramaturgiju, ljudstvo, ali i dobro vreme i još neke faktore na koje ne možete uvek da utičete. Kada se organizuje u naselju u kojem postoji problem (što je najčešći slučaj) protest se odvija:

  • tako što se skreće pažnja masovnim okupljanjem;
  • tako što se ide u direktnu konfrontaciju sa radovima (da bi se zaustavili);
  • tako što se zaustavlja nešto treće (najčešće saobraćajnica) kako bi se skrenula pažnja na problem.

Osim održavanja protesta u naselju, on se može organizovati i ispred institucije u čijoj nadležnosti se nalazi dati problem ili od koje očekujete da preduzme inicijtativu koja će voditi njegovom rešavanju: od sekretarijata i opštine do predsednika države ili sedišta međunarodne organizacije u Srbiji. Prilikom odabira mesta za protest imajte u vidu da će na jednom mestu pedesetak ljudi učiniti da izgleda kao ozbiljna gužva, dok će na drugom izgledati kao slučajno zatečeni prolaznici.