Planske dokumente možemo prema svom statusu izrade podeliti u dve grupe: usvojene planove i planove koji su u izradi.

Usvojeni planovi

Usvojeni planovi su oni planovi koje skupština lokalne samouprave, kada su u pitanju urbanistički planovi i prostorni planovi opština, odnosno Vlada Republike Srbije i skupština Autonomne pokrajine, kada su u pitanju regionalni prostorni planovi, prostorni planovi područja posebne namene i Prostorni plan Republike Srbije, usvojili i kao takvi oni postaju važeći planski dokumenti koji mogu da se sprovode u prostoru. Zakon nalaže da su planski dokumenti po usvajanju dostupni na uvid javnosti na više načina:

  • U sedištu donosioca, odnosno organa nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma (odeljenje / sekretarijat za urbanizam)2
  • U službenim glasilima
  • Na Centralnom registru planskih dokumenata

Nije redak slučaj da se usvojeni planski dokumenti nalaze i na sajtu obrađivača plana, kao i na lokalnim informacionim sistemima, poput GIS baza. Iz tog razloga je neophodno proveriti dostupnost konkretnog planskog dokumenta na svim navedenim mestima.

Na primeru grada Beograda, usvojene planske dokumente možemo najčešće pronaći na planskim registrima poput Centralnog registra planskih dokumenata (www.crpd.gov.rs) i GIS portalu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju (gis.beoland.com).

Planovi u izradi

Planovi u izradi predstavljaju planove koji još nisu usvojeni već se nalaze u procesu izrade, odnosno koji se nalaze u sledećim fazama: usvojena odluka o izradi plana, objavljen plan na ranom javnom uvidu ili na javnom uvidu. Upravo svaka ova faza prati određenu javno dostupnu dokumentaciju kojoj me moguće pristupiti:

  1. Odluka o izradi plana se objavljuje u službenom listu, kao i u Centralnom registru planskih dokumenata
  2. Izlaganje elaborata na rani javni uvid i nacrta plana na javni uvid se obavlja elektronski, a takođe se izlaže u sedištu jedinice lokalne samouoprave i na internet stranici nosioca izrade plana.

U slučaju grada Beograda, sve odluke se objavljuju u službenom listu grada Beograda, na sledećoj internet stranici: http://sllistbeograd.rs/cyr/arhiva/, dok se planovi na ranom javnom uvidu, odnosno na javnom uvidu izlažu u zgradi gradske uprave na adresi 27. marta br 43-45, a takođe i na internet stranici grada Beograda, pod odeljkom „gradski oglasi, konkursi i tenderi“: https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/.